Archief voor februari, 2010

Voertuig uit de bocht

zondag, februari 28th, 2010

12:30 HV 1 BEKNELLING OP SNELWEG, A1 L 5,0, DIEMEN [ 591 547 543 ]

Deze middag werd een ongeval met beknelling gemeld, in de bocht van de snelweg A1 naar de A10. Het voertuig zou over de kop zijn gegaan en we werden uitgestuurd met Autospuit Victor en OVD-Noord.

In de autospuit wordt meteen gewisseld van de normale brandweerhelm naar de speciale HV-helmen die direct over een veiligheidsbril beschikken en waarmee je elkaar beter kunt verstaan. Ook trekken we veiligheidsvesten aan om beter zichtbaar te zijn.

Ter plaatse stond het voertuig nog op 4 wielen en alle inzittende stonden naast het voertuig. Uit veiligheid leggen we altijd een straal hoge druk neer, mocht er iets gebeuren dat we altijd kunnen ingrijpen. Ook een airbag-vanger wordt geplaatst, wanneer wij toch nog in het voertuig moeten zijn, dit op een veilige manier kan gebeuren.

We hebben de inzittenden nagevraagd wat er gebeurd was en of zij ergens medische klachten hebben, dit bleek helemaal niet het geval te zijn. We konden snel inpakken en de politie nam het incident van ons over.

Afhijsen van een patient

zondag, februari 28th, 2010

11:27 HV 1 AFHIJSEN PATIENT SPOED, BUITENLUST, DIEMEN [ 547 557C ]

Samen met Ladder Anton werden we uitgestuurd voor het afhijsen van een patient. Deze bevond zich op de 1e etage en moest horizontaal uit het huis gehaald worden.

Ter plaatse ving de chauffeur van de huisarts,afkomstig van de huisartsenpost, ons op. Tijdens een afhijsincident splitst de bemanning van de autospuit zich op, een ploeg gaat de woning binnen om alle maatregelen te treffen om de patient zo soepel mogelijk uit het huis op de ladder te krijgen. De andere ploeg zorgt voor een veilige doorgang van de ladder, in dit geval opvangen bij het begin van de straat en het neerklappen van de paaltjes van het speeltuintje. Hierna assisteren zij de ladderbemanning bij het aansluiten van de brancardsteun op de korf van de ladder.

Vanuit de woning tilt de aanwezige ploeg het slachtoffer, wat al op de brancard ligt, op de brancardsteun van de ladder. De chef-ladder stuurt de korf weer naar beneden.

Onze autospuit is omgereden zodat de ambulance direct met de persoon weg kon rijden. Beneden helpt iedereen mee het slachtoffer op het brancardonderstel van de ambulance te tillen.De autospuit bemanning helpt de ladder bemanning weer bij het afkoppelen van de brancard steun en hierna zijn we beide weer inzetbaar.

Waarnemen van een vreemde lucht

zaterdag, februari 27th, 2010

23:39 HV 2 METINGEN, OUDDIEMERLAAN, DIEMEN [ 547 ]

Omdat bewoners een vreemde lucht roken zijn we ter plaatse gegaan voor een meting. Er werd niets gemeten.

Loos alarm in winkelcentrum

vrijdag, februari 26th, 2010

03:47 BR 1 OMS MELDING Winkelcentrum Diemerplei CLAAS VAN MAARSSENPLEIN Winkelcentrum DMN [ 547 ]

We werden opgeroepen voor een automatisch brandalarm in het winkelcentrum Diemerplein. Ter plaatse bleek er geen sprake van brand, het was een storing in het meldsysteem.

Kind vast in roltrap

donderdag, februari 25th, 2010

13:39 HV 1 BEKNELLING Metro Amstelstation JULIANAPLEIN Station ASD [ 591 541 588 ]

Onze HV werd samen met de autospuit van kazerne Willem en de OVD opgeroepen naar het Amstelstation alwaar een kindje bekneld zat in de roltrap. Autospuit Willem had het kindje al bevrijd en wij waren niet meer nodig.

Chemische stof in riool Diemen-Zuid

woensdag, februari 24th, 2010

14:12 HV 1 METINGEN (GRIP: 1),SCHELPENHOEK, DIEMEN [ 690 547 669 997 043 993 994 593 057 ]

Alvorens wij ter plaatse kwamen, woensdagmiddag, moeten we kort terugblikken op de dinsdagavond ervoor. Deze avond meldde een bewoner van Schelpenhoek aan de gemeente dat de riolering verstopt was. Na kort onderzoek werd de oorzaak niet vastgesteld en moest worden medegedeeld dat ze overdag weer terugkwamen. De firma Teeuwissen en de Gemeente Diemen constateerde rond 13.00 uur dat er inmiddels 3 woningen waterschade hadden opgelopen. Hierbij werd een vreemde geur waargenomen en kregen mensen last van hoofdpijn. Even later werden wij verwittigd, omdat er een onbekende witte vaste stof was aangetroffen in het riool. Tezamen met de Officier van Dienst-Zuid hebben we in eerste instantie de schade in de woningen en reeds verwijderde brokken aanschouwd. Alle bewoners van het huizenblok (betrof 11 woningen) hebben wij toen ontruimd. Dit, terwijl de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) onderzoek deed wat de witte vaste stof daadwerkelijk kon zijn.

Doordat meer dan tien woningen moesten worden ontruimd werd ‘Grip 1’ afgekondigd. Dit houdt in dat coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten tot stand wordt gebracht. Officieren van zowel de politie, ambulance als de brandweer komen dan ter plaatse om zodoende het incident te coördineren. Burgemeester Koopmanschap was hiervoor ook aanwezig. Inmiddels was er opvang geregeld voor de geëvacueerde buurtbewoners in ‘Het Wapen van Diemen’.

Tevens zijn voor dit incident diverse instanties en gespecialiseerde bedrijven ter plaatse gekomen om ervoor te zorgen dat de vaste stof uit het riool kwam. De AGS had inmiddels geconstateerd dat ‘propiophenon’ de stof was, welke in het riool was ontdekt. Onder de 18 graden Celsius wordt dit een vaste stof (waardoor de riolering was verstopt),  boven de 18 graden Celcius wordt dit gasvormig wat hevige stankoverlast kan veroorzaken. Deze stof wordt onder andere gebruikt bij het vervaardigen van drugs.

Nadat duidelijk was dat het riool in de hele straat ‘onder’ zat met propiophenon kon tegen het avonduur begonnen worden met het indammen van de riolering. Voor buurtbewoners werden inmiddels na de eerste opvang, hotelkamers gereserveerd, omdat duidelijk werd dat de bewoners voor de nacht niet terug konden in hun woning. Onder begeleiding van ons konden bewoners de nodige kledij pakken voor hun verblijf in een hotel.

Tegen etenstijd, 18.30 uur, werd de bemanning van de autospuit afgelost en werd onze belangrijkste taak het ‘standby’ staan mochten er mensen onwel worden. De hele avond waren de diverse instanties bezig met het verwijderen van de chemische stof (de inhoud van zes vaten werd eruit gehaald). Uit voorzorg hadden wij inmiddels lage druk opgebouwd. In de loop van de avond werden er in de schuur nog een aantal vaten ontdekt.

Met dank aan de KaDi-wagen (een verplaatsbare kantine, een van de taken van de Brandweer Amsterdam-Amstelland afdeling BRON bij langdurige inzetten en rampen) duurde het wachten niet te lang. Acht uur na de eerste alarmering konden wij retour kazerne. De hele nacht zijn ze bezig geweest met de riolering, maar ook met het leeghalen van twee woningen. Deze twee woningen zijn onbewoonbaar verklaard.

Donderdag konden de eerste bewoners weer in hun woning en namen diverse Diemenaren een kijkje bij de afgezette straat Schelpenhoek.

Stikstoflekkage op industrieterrein Diemen

woensdag, februari 24th, 2010

02:43 HV 1 INDUSRTIE (Staalharderij), VISSERINGWEG, DIEMEN [ 547 690 ]

Het oplettende beveiligingsbedrijf van Industrieterrein Verrijn Stuart vond een lekkage bij een staalharderij.

Samen met de OVD-Zuid werden wij naar het adres gestuurd om te kijken wat er aan de hand was. Een groot deel van de (stikstof)koelinstallatie stond onder het ijs en er was een kleine uitstroom te zien. Na een uitgebreid onderzoek en diverse metingen hebben we samen met de OVD-Zuid is de technische dienst van de installatie gewaarschuwd. Hierna konden we weer terug naar de kazerne.

Gaslucht nabij Amsterdam-Rijnkanaal

dinsdag, februari 23rd, 2010

20:12 HV 1 ONDERZOEK NAAR GASLUCHT, OOSTER RINGDIJK, DIEMEN [ 547 ]

Terwijl agenten druk waren met een inbraak in de buurt, roken zij een gaslucht. Wij zijn ter plaatse gekomen en hebben een onderzoek ingesteld en diverse metingen verricht. Er werd niets gevonden of gemeten, we vermoedden dat de lucht afkomsig was van een binnenvaartschip op het Amsterdam-Rijnkanaal.

Reanimatie

maandag, februari 22nd, 2010

22:24 HV 1 REANIMATIE, FREGAT, DIEMEN [ 547 ]

Uitgegaan voor een reanimatie samen met de ambulance.

Lekkage op IJburg

maandag, februari 22nd, 2010

11:23 HV 2 WATEROVERLAST, KIEKSTRAAT, AMSTERDAM, IJBURG [ 547 ]

Ditmaal wateroverlast bij de bovenburen van het incident van vanochtend. Er was al een loodgieter ter plaatsen en wij hebben de klus wederom overgedragen aan Liander.