Controle na brand in meterkast

18:39 BR 3 NACONTROLE POLDERLAND DMN [ DMN1 ]

Er was brand geweest in de stoppenkast. We hebben alle stroom uitgeschakeld en geadviseerd een elektriciën te laten komen.