Buitensluiting, Fregat

2 personen waren ingesloten door dat het slot niet meer open wou.
Wij hebben de deur open gemaakt voor de eigenaar.