Metingen, Zeezigt

Ter plaatse hebben wij gemeten en konden wij niets aantreffen.
Bewonder geadviseerd om te ventileren.