Geschiedenis van de Brandweer Diemen

Kazernebouw is uit 1968.

Wie op de plattegrond van Amsterdam en omgeving kijkt, ziet daar ingeklemd tussen Amsterdam en Amsterdam-Zuidoost de gemeente Diemen liggen. Omdat Diemen al dicht tegen Amsterdam lag, hebben de Diemenaren van nature iets van die typische Amsterdamse eigenwijsheid meegepikt.
Ze profiteerden volop mee van de verstedelijking, maar bleven en blijven bijna eigenwijs zelfstandig waar het de Brandweer betreft. Een kijkje in de keuken van Amsterdams’ kleine broertje.

Steeds wanneer de stad Amsterdam een doelwit van oorlogen werd, hadden de omliggende plaatsen daar ook van te lijden. Ook Diemen heeft menigmaal plunderingen en brandschattingen moeten doorstaan.
In 1652 woedde er een grote in Diemen, waarbij o.a. het huis van de schout, inclusief de archiefstukken verloren gingen.
Vanaf dat moment moesten alle Diemenaren steeds een met water gevulde emmer klaar hebben staan.
In 1748 waren er bovendien twee handbrandspuiten van het fabrikaat Jan van der Heiden.
Na de invoering van de Gemeentewet werd in 1853 ook in Diemen de brandbestrijding gereorganiseerd.
Er werd een plichtbrandweer ingesteld voor alle mannen tussen de 18 en 65 jaar en er kwam een derde brandspuit.
De tijd stond niet stil. Met de omgeving groeide ook Diemen, en er begonnen zich zelfs industrieën te vestigen.
Nadat in de eerste decennia van de eeuw een aantal flinke branden hadden plaatsgevonden, werd er in 1928 besloten tot de aanschaf van een autospuit en de oprichting van een vaste vrijwillige brandweer met de naam “In aller belang”.
Tot op de dag van vandaag staat deze naam nog voor de bindende factor van het huidige korps, de personeelsvereniging.
Door Bikkers werd een autospuit op Chevrolet-chassis geleverd, die vijf jaar later gevolgd werd door een baby-spuit van eigen makelij.

Hoewel Amsterdam dichtbij lag, kon de Amsterdamse beroepsbrandweer geen snelle hulpverlening garanderen door de slechte wegen en de spoorwegovergangen die driekwart van het uur gesloten waren.
Vandaar dat in 1936 nóg een 2-wielige motorspuit werd aangeschaft, die aan de andere kant van de gemeente werd geplaatst.
In de Tweede Wereldoorlog kreeg Diemen zijn portie ellende door de vestingwerken die bij deze poort naar Amsterdam moesten worden gebouwd en een aantal luchtaanvallen en beschietingen.
Wel hield de Brandweer er een tweetal Luchtbeschermingsspuiten aan over.
In 1952 werd een nieuwe Austin FT/2 Kronenburg autospuit aangeschaft, zeven jaar later gevolg door een Commer-autospuit.
Deze voertuigen en hun bemanning moesten op 18 januari 1963 het toppunt van hun kunnen en doorzettingsvermogen aanwenden, toen in de barre vrieskou bij -19° C de grote fabriek van Luycks in brand stond. Drie dagen lang moest er worden gevochten tegen vuur en ijs, samen met de korpsen uit de omgeving.
Ook in 1976 had de Diemense brandweer zijn handen vol. Maar liefst zes grote branden woeden er bij twee oud-papierbedrijven, waarvan later bleek dat ze gesticht waren.

Niet alleen branden woeden er, maar ook een strijd om de aansluiting bij een regionale brandweer.
Het liefst ging men naar de florerende regio Gooi- en Vechtstreek, maar het Amsterdam-Rijnkanaal vormde bijna een natuurlijke barrière, terwijl bovendien de toenmalige Bijlmermeer, die onder Diemen lag, aan Amsterdam werd toegevoegd. In 1982 werd de knoop doorgehakt en vormde Diemen samen met Amsterdam een complete brandweerregio. In 1990 werd de naburige regio Amstelland/De Meerlanden bij Amsterdam aangesloten, zodat Diemen sindsdien niet meer alleen met Amsterdam zij aan zij staat.
Een van de spectaculairste regionale inzetten uit Diemens geschiedenis was de Bijlmerramp op 4 oktober 1992, waarop het korps in verband met de verwarrende melding als eerste uitrukte, en vanaf vrijwel het begin daadwerkelijk is ingezet.
De gemeente Diemen beslaat nu 12 km2 en huisvest meer dan 22.000 inwoners.
Bovendien is er een groot industrieterrein, een hele kantoorwijk en staat er een bekende meubelboulevard.
Om de karakterisering van het verzorgingsgebied compleet te maken lopen er nog twee drukke autosnelwegen, spoorlijnen en het Amsterdam-Rijnkanaal over de plattegrond, terwijl bovendien de aanvliegroute van Schiphol over Diemen voert.

De woonhuizen zijn voor een deel laagbouw, maar er is ook een aanzienlijke hoeveelheid woonflats aanwezig. Met het oog daarop is er met Amsterdam een regeling dat bij een brandmelding daar meteen een Amsterdamse autoladder mee uitrukt.
De snelle groei en ontwikkeling van Diemen noopten eind jaren tachtig tot een drastische modernisering. Deze werd niet gezocht in de simpele vermeerdering van het aantal vrijwilligers, maar in een verhoging van de kwaliteit van zowel mens als materieel.
Hoewel de Diemense Brandweer zijn kwaliteit vaak bewezen had bij brandweerwedstrijden, werden er de aanstellings-, functionerings- en opleidingseisen verder opgeschroefd en het trainingsprogramma geprofessionaliseerd en geïntensiveerd.
Daarnaast werden binnen enkele jaren de voertuigen vervangen door modernere auto’s met gepaster materieel, waarbij vooral veel aandacht werd besteed aan de technische hulpverlening.
Ook de behuizing van het korps is met de tijd meegegaan. De kazerne is in 1968 gebouwd, maar de laatste jaren compleet gerenoveerd en uitgebreid.

De voertuigen staan nu permanent onder lucht en electriciteit. Bovendien is er een afzuiginstallatie op de uitlaten aangesloten, die begint te werken als de motoren gestart worden. Dan worden ook de lucht en electra stekkers er “uit gespuugd”. Als het korps met behulp van de piepers wordt gealarmeerd, komen niet allen de vrijwilligers tot leven.
Automatisch worden de lichten ontstoken, gaat de omroep in het gebouw aan op de luidspreker van de mobilofoon, opent zich het hek en wordt de verwarmingsinstallatie gestart, zodat er bij terugkeer een warme douche ter beschikking staat.
De Brandweer van Diemen bestaat uit 34 personen waarvan twee beroeps.
De commandant en een brandmeester voor algemene zaken vervullen hun dagtaak in de kazerne.

Commandanten van de Brandweer Diemen

14-02-1928 H.N. Fakkeldij
01-11-1946 J. Buitenhuis
01-04-1962 R. Ruigrok van der Werve
01-01-1965 F. Offereins
01-06-1965 G. van de Roest (wrn)
01-10-1965 J. Weijermans
15-11-1965 G. van de Roest (wrn)
01-10-1972 D. van de Putten
01-09-1988 P.E. Heere

(Historisch) materieeloverzicht

Nr. Soort Merk/Type Jaren Kenteken
As ld Chevrolet/Bikkers 28-36 G-8746
AS ld Ford/Fakkeldij 33-48 G-97940
PM Chevrolet/Fakkeldij (v.m. autospuit) 36-3 G-8746
MSA ld Fakkeldij/Bikkers (v.m autospuit) 36-52
MSA ld Bikkers/Ford 38-52
MSA ld Bikkers/Ford 43-45
PM (LBD) 43-45
MSA ld Bikkers/Ford 47-72
AS ld Austin FT105-7 Kronenburg 52-69 G-58746
AS ld Commer WT/Bikkers 59-75 RV-77-68
589 PBA 250 Minimax P-250 62-
TS2 TS hd/ld Commer/Bikkers 69-84 ZA-09-08
HVA Vedaf/Eigen bouw 69-75
TS1 TS hd/ld Magirus 135D12/Motorkracht 72-86 DS-52-43
HV3 HV Commer-WT/Bikkers (v.m. autospuit) 75-79 RV-77-68
MSA Vedaf/Eigen bouw (v.m. HVA) 79-94
PM DAF33/Eigen bouw (jubileumwagen) 78-78 BD-19-78
HV3 HV2 Magirus 90D65/Eigen bouw) 79-95 42-GB-58
CA4 CA Bedford Chevanne stationcar 79-89 31-JB-85
TA Eigen bouw 79-89
TS2 TS md/ld Magirus 135D12F/Doeschot (bruikleen Asd) 84-86 DB-06-31
547 TS ld/md Iveco 110.16AF/Doeschot-Rosenbauer 88- BS-24-SH
549 VOA Rabbe R200/Eigen bouw 88-
597 CA Nissan-Urvan 2.0?Eigen bouw 89- VF-62-VL
903 HA Iveco 136.24/Lee-Bur (Regio) 89-93 BX-34-KK
953 HVH Lee-Bur/Neesman (Reddingsmateriaal5 Regio) 96-
959 HVH Lee-Bur/Neesman (Geneeskundig materiaal Regio) 89-94
904 HA DAF AE65NC-210/Lee-Bur (Regio) 93- VX-79-NN
933 DPH Lee/Bur/Kemach/HSP 93- 89-C002
548 TS md/ld Mercedes-Benz 1120F-364/Doeschot-Rosenbauer 94 VV-46-FZ
563 PM Nissan-Urvan 2.4/Eigen bouw 94- VD-XV-40
948 MSA Vedaf/eigenbouw/Rosenbauer VOX 94-
588 HV Mercedes-Benz 914F-315/Rosenbauer Nederland 95- BB-ZX-03
979 HVH Lee-Bur/Snel (Asbest ontsmettingsunit Regio) 96-