Organisatie

Beroeps- én vrijwilligerskazerne

Op kazerne Diemen werkt met met zowel beroeps als vrijwillig personeel. Overdag zit er een beroepsbezetting van vier tot vijf personen. Deze bezetting houdt zich bezig met de brandveiligheid, vergunningen, handhaving en verder alle zaken om de kazerne uitrukgereed te houden.

Al het personeel heeft dezelfde brandweeropleiding gehad, als het alarm gaat zullen deze beroepsbrandweermensen dan ook samen met de vrijwilligers die van thuis en hun eigen werk komen uitrukken.

Verzorgingsgebied

De kazerne heeft als primair verzorgingsgebied de gemeente Diemen en delen van IJburg. Verder kan het zo zijn dat we uitrukken naar aangelegen stadsdelen als Zuid-Oost en delen van Oost-Watergraafsmeer.

Oefenen en opleiden

Goed geoefend zijn is een “must” bij de brandweer en omdat de kans groot is dat we een incident bestrijden samen met (andere) beroepscollega’s uit Amsterdam is het ook belangrijk dat we universeel opgeleid zijn. Daarom is besloten om het zogenoemde ‘Amsterdamse-aflegsysteem’ ook bij ons te implementeren.

Amsterdam werkt al jaren met deze snelle en dynamische manier van brandbestrijding en nieuw personeel krijgt naast hun reguliere ‘landelijke’ opleiding ook een ‘korpsspecifiek’ deel. Ook het personeel van kazerne wordt opgeleid in dit korpsspecifieke gedeelte.

Jaarplan

Er wordt jaarlijks een plan geschreven waarin beschreven staat welke doelen de kazerne wilt behalen. Dit zijn onderwerpen die betrekking hebben tot brandweer en brandveiligheid, bijvoorbeeld een breed publiek voorlichting te geven over brandveilig wonen.

Jaarverslag 2015

Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) beleefde in 2015 een druk jaar. In totaal is er 13.772 keer beroep gedaan op ons korps, ruim duizend keer vaker dan in 2014.
Het aantal incidenten waarbij met de hoogste prioriteit is uitgerukt lag in 2015 op 9.661.
In 1.865 van deze prio-1-gevallen ging het om brand, 1.040 keer werd met de hoogste prioriteit uitgerukt voor een reanimatie.
Klik hier voor meer informatie.

 

Jaarverslag 2014

In het kader van de ‘robuuste repressie’ wordt gebruikgemaakt van innovatieve technieken. Zo is afgelopen jaar de zogenoemde Cobra Cutter ingezet bij diverse branden. Met dit systeem wordt een klein gaatje in de muur van een brandende ruimte geboord, zodat rookgassen van buitenaf gekoeld kunnen worden en er door brandweerlieden veiliger en sneller geblust kan worden. Deze techniek is onder andere gebruikt bij de scheepsbrand in Scheveningen eind juni, de grote brand aan de Ondernemingsweg in Uithoorn in augustus en de grote brand bij het Afval Energie Bedrijf eind november. Klik hier voor meer informatie.

Jaarverslag 2013

Welkom!

Welkom op het digitale jaarverslag van Brandweer Amsterdam-Amstelland over het jaar 2013. Een jaar dat in het teken stond van investeren en innoveren. Deze twee ‘rode draden’ resulteerden in bijzondere prestaties.

Zo investeerde Brandweer Amsterdam-Amstelland in nieuw materieel en materiaal. Variërend van nieuwe uitrukkleding in januari tot maar liefst zestien nieuwe tankautospuiten in december. Maar dat niet alleen. Ons korps investeerde ook in samenwerking op zowel lokaal, (boven)regionaal als landelijk niveau. En in het realiseren van de taakstellingen, die in 2011 zijn benoemd en vastgelegd in de ‘transitieovereenkomst’.

Tweede ‘rode draad’ uit 2013 is innovatie. Innoveren in nieuwe technieken en werkwijzen. Maar ook innoveren in het ontsluiten en koppelen van databestanden waardoor nieuwe informatie beschikbaar komt. Innovatie zorgde zelfs voor prijzen, zoals de landelijke innovatieprijs Jan van der Heijden van Brandweer Nederland en de BI Award voor ‘slimste organisatie van Nederland’.

In het jaaroverzicht 2013 treft u een globaal overzicht aan van de belangrijkste resultaten en gebeurtenissen van ons korps, aangevuld met cijfers en een jaaroverzicht van de belangrijkste incidenten uit 2013.

Maar ons jaarbericht start op deze pagina met een interview met onze commandant Elie van Strien, die terugblikt op het afgelopen jaar en vertelt over de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van Brandweer Amsterdam-Amstelland.

httpv://www.youtube.com/watch?v=T4YH6Sn6aew&feature=player_embedded

Jaaroverzicht 2013

Jaar 2013 in teken van investeren en innoveren

Bij zijn aantreden in 2012 krijgt Elie van Strien de expliciete opdracht van Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam en voorzitter van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland om binnen drie jaar de taakstellingen zoals vastgelegd in de transitieovereenkomst ‘Brandweer Amsterdam-Amstelland op koers’ te realiseren. Van Strien pakt dit voortvarend op en benoemt in 2012 een viertal thema’s waar het korps in de afgelopen twee jaar en komend jaar aan zal werken. De vier thema’s zijn gebaseerd op onze missie.

Aan de hand van deze vier thema’s: robuuste repressie, verbreden brandweerzorg, één organisatie en financieel gezond, worden in dit jaaroverzicht de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen van ons korps beschreven.

Lees verder

httpv://www.youtube.com/watch?v=rh_IYfcfdG4&feature=player_embedded